branding-vervolgpaginas

roy 5Sommige mensen met een geestelijk of lichamelijke beperking durven niet over straat of schamen zich erg voor hun aandoening. Ze hebben vaak weinig zelfvertrouwen en durven dingen niet zelfstandig te doen. Dogs Care Center - Special Care biedt deze mensen een kans om uit hun schulp te komen en angsten te overwinnen.
Honden hebben een grote invloed op de gemoedstoestand van deze mensen en helpt hun zo over hun eigen grenzen heen te gaan. Ze krijgen meer zelfvertrouwen. Ook kunnen specifieke problemen worden aangepakt.

De tarieven individueel berekend...

logo-YourCon-Webdesign

logo-iqcoaches