branding-vervolgpaginas

Stappenplan voor het opstarten van aangepaste therapeutische hondentrainingen voor mensen met een geestelijke beperking in samenwerking met eigen begeleider:

Stappenplan hondentraining voor mensen met autisme:
Ed van Hoften heeft met autistenbegeleidsters een pilot doorlopen waarin gerichte hondentraining is ingezet als onderdeel van mensen met autisme. Na enkele maanden proefdraaien zijn de resultaten zonder meer goed te noemen:

  1. Dogs Care Center - Special Care TrainingDe client wint aan zelfvertrouwen door de intensieve training die concrete resultaten oplevert: de cliënt begrijpt de hond, krijgt deze onder controle en snapt wat belangrijk is voor een gezonde samenwerking met het dier.
  2. De wereld wordt groter: De wandeling naar het winkelcentrum, voorheen een enorme drempel, wordt nu wel haalbaar. Dit levert ook weer meer zelfvertrouwen (zie punt 1) op.
  3. Het samenleven en samenwerken met de hond levert structuur en een vaste dagindeling op. De terugkerende verzorgende taken, uitlaten en dergelijke zijn belangrijk voor hond en heilzaam voor de cliënt.
  4. De rest van de wereld ‘begrijpt’ de cliënt niet echt, maar de hond is er altijd als ‘maatje’ en steunpilaar. Minder eenzaam dus en minder terugvallen in het oude gedrag.
  5. De cliënt krijgt aanknopingspunten voor sociale ontwikkeling. De cliënt neemt deel aan een wekelijkse groepstraining (wanneer verantwoord) en ontwikkelt sociale vaardigheden op een veilige en gecontroleerde manier.
  6. Het begeleidingsteam wordt sterker want de hondengedragskundige versterkt eventueel het begeleidingsteam van autisme begeleider en/of maatschappelijk werker. Het team als geheel wordt daardoor sterker en therapieën worden effectiever.

Hoe werkt het?
Gerichte hondentraining is zeker geen ‘wondermiddel’ voor elke cliënt en situatie. Het is dus belangrijk om zorgvuldig als begeleidingsteam een aantal stappen te doorlopen.

Stap 1: Gesprek met autismebegeleider (zonder gezin en cliënt)
De autismebegeleider organiseert een vrijblijvend gesprek van circa 1 uur. In dat gesprek geeft de autismebegeleider een toelichting op de cliënt, de gezinssituatie, het ziektebeeld en de gewenste doelen van de hondentraining. De hondengedragskundige geeft daarna direct een eerste indruk over de wenselijkheid van de inzet van gerichte hondentraining.
Aan Stap 1 zijn voor cliënt geen kosten verbonden.

Stap 2: Oriënterend gesprek met cliënt en gezin
Een gesprek van ca. 1,5 uur wordt gearrangeerd met cliënt, ouders / wettelijke vertegenwoordigers, hondengedragskundige en eventueel autismebegeleider. Het gesprek vindt plaats in de thuissituatie want de hondengedragskundige krijgt zo een goede indruk van beschikbare ruimte, ‘lifestyle’, gezinsdynamiek en -samenstelling. Zo schat de hondengedragskundige in of hondentraining wenselijk en haalbaar is. Verder krijgen gezin en cliënt uitleg over kosten, tijdinvestering en discipline die nodig is bij het opvoeden en houden van een hond. Binnen maximaal 5 werkdagen en na overleg met de autismebegeleider krijgt het gezin advies om al dan niet het traject door te zetten.
Stap 2 betekent een investering van 1 adviesuur voor cliënt.

Stap 3: Onderzoeksfase
Het gezin krijgt van de hondengedragskundige uitgebreide voorlichting over opvoeden en verzorgen van een hond. Tevens wordt de cliënt geactiveerd om zich via Internet te oriënteren op honden die hij/zij leuk vindt. In deze fase wordt nog niet overgegaan tot selectie en/of aanschaf van een hond. Eerst moet immers definitief worden vastgesteld of het gezin/de cliënt er echt klaar voor zijn en tevens of hondentraining positief kan uitwerken voor de cliënt. Tevens onderdeel van deze fase is dat de cliënt de eerste keer aanwezig zal zijn bij individuele, dan wel groepstrainingen.
Stap 3 omvat een periode van 3 a 6 weken waarin wekelijks circa 1 adviesuur wordt ingezet.

Stap 4 Start van de begeleiding
In deze fase gaat de begeleiding van start: kopen van de hond, opvoeding en omgangsvormen, gesprekken met andere begeleiders en gezin. Met pups van 6 tot 12 weken is er alleen training op de eigen locatie van de cliënt omdat de pup dan nog niet volledig ingeënt is. Vanaf 12 á 14 weken (afhankelijk van ras of type hond) gaat de veldtraining starten, zo mogelijk in groepsverband voor de socialisatie van de hond. Ook de pupil wordt hier extra geholpen in alle vormen die nodig zijn voor het beste resultaat. Ook opvoeding, voeding en alles wat nodig is komt aan de orde tijdens de wekelijkse afspraken met de cliënt.

logo-YourCon-Webdesign

logo-iqcoaches